Lao Xao Trio thắng cuộc thi Creole Global Contest 2018

Bộ ba Lào Xao đã giành được cuộc thi toàn cầu creole 2018 tại Berlin! Yes!